Skip to main content
BlogpostsTone of voice ontwikkelen

100 begrijpelijke alternatieven voor ambtelijk taalgebruik

By november 12, 2019september 19th, 2023No Comments

100 begrijpelijke alternatieven voor ambtelijk taalgebruik

100 begrijpelijke alternatieven voor ambtelijk taalgebruik

Leestijd 6 minuten
Geschreven door Kris

Leestijd 6 minuten
Geschreven door Els

We zeiden het al eerder: schrijven in spreektaal maakt je tekst levendiger en begrijpelijker. Zeker in de ambtelijke en academische wereld kiezen veel mensen toch vaak voor zakelijke schrijftaal. Helemaal niet nodig! Kies in plaats van derhalve voor dus, in plaats van inzake voor over en ofschoon wordt hoewel. Duidelijker, toch? In deze blog geven we je een lijst van 100 alternatieven voor ambtelijk taalgebruik. 

Onderzoek wijst uit dat een natuurlijke tekst een positief effect heeft op je imago. Want je wilt dat mensen je tekst begrijpen. Toch vliegen termen als derhalve, desalniettemin en echter je nog regelmatig om de oren. Het maakt je tekst wollig en haalt de vaart uit je verhaal. En dat wil je niet!

Weg met wollige woorden

Hoe los je dat op? Heel gemakkelijk: bedenk hoe je iets zou zeggen als je het in een gesprek aan iemand uitlegt. Gebruik die woorden ook in je tekst. Geen overdreven moeilijke of ouderwetse woorden dus, en al zeker niet te veel vakjargon. Andersom kan ook: lees eens hardop voor wat je geschreven hebt. Klinkt dat lekker?

Schrijven in spreektaal betekent in ieder geval dat je deze wollige, ouderwetse en ambtelijke woorden NOOIT MEER mag gebruiken. Oké? We maken het heel gemakkelijk voor je. Hier vind je een lijstje met alternatieven voor ambtelijk taalgebruik die wél door de spreektaalcontrole komen. Daar knapt je tekst zeker van op!

 

Ambtelijke uitdrukking

Begrijpelijker alternatief

Aan de hand van Met
Aangaande Over
Aanstonds Binnenkort
Aanvankelijk Eerst
Afgezien van Behalve
Al dan niet Of, wel of niet
Aldaar Waar
Aldus Zo
Alsmede Ook
Alvorens Voordat
Behoudens Behalve
Betreffend Over
Blijkens Volgens
Bijgevolg Dus, daarom
Conform Volgens, klopt met
Dan wel Of
Derhalve Dus
Desalniettemin Toch
Desondanks Toch
Destijds Toen
Dienovereenkomstig Net zo
Dientengevolge Daardoor
Door middel van Door
Dusdanig Zo
Echter Maar
Elders Ergens anders
Ergo Dus
Evenwel Ook
Evenzeer Ook
Evenzo Ook
Gaarne Graag
Gedurende Tijdens
Geenszins Niet
Heden Nu, vanmiddag
Hetgeen Dat
Immers Toch
Indien Als
In geval van Als, bij
In verband met Door, omdat
In  geval van Als
Inzake Over
Jegens Tegenover
Jongstleden (jl.) Datum
Krachtens Volgens
Met als resultaat dat Zodat
Mede Ook
Menigeen Veel mensen
Met als resultaat dat Zodat
Met behulp van Met, door
Met betrekking tot Over
Met de bedoeling dat Zodat
Met het oog op Om, daarom
Middels Door, met
Mijns inziens Ik vind
Mits Maar alleen als
Momenteel Nu
Naar aanleiding van Na, omdat
Niettemin Toch
Nimmer Nooit
Nochtans Toch, nu
Ofschoon Hoewel
Omtrent Over
Ongeacht Of nu wel of niet
(dat laat) onverlet Dat betekent niet
Op de volgende wijze Zo
Op grond van Daarom
Op het gebied van Op, over, voor
Opdat Om te
Per omgaande Meteen
Qua Over, rond
Reeds Al
Respectievelijk En, of
Sedert Sinds
Slechts Alleen
Tal van Veel
Ten aanzien van Over
Ten behoeve van Voor
Ten gevolge van Door
Ten gunste van Voor
Ten opzichte van In
Ten tijde van Toen, tijdens
Teneinde Om
Terdege Wel
Ter gelegenheid van Bij
Terstond Meteen
Thans Nu
Toentertijd Toen
Vanwege Omdat
Veelal Vaak
Veelvuldig Vaak
Vooralsnog Voorlopig
Voorheen Eerst
Vrijwel Bijna
Wat betreft Over
Wederom Weer
Wellicht Misschien
Welke Die
Zodanig Zo
Zodoende Daarom
Zulks Dit

Bekijk de volledige woordenlijst ‘Helder Nederlands’ hier.

Meer schrijftips?

Wil je meer tips over hoe je een goede, heldere en begrijpelijke (zakelijke) tekst schrijft?

Download hier je e-book: Leer helder zakelijk schrijven met deze 20 praktische tips

×

Hoi!

Wil je meer weten over Letterdesk, kunnen wij je ergens mee helpen of wil je gewoon eens kennismaken? App ons door hieronder op een van onze collega's te klikken!

× App ons!