Skip to main content
BlogpostsTone of voice ontwikkelen

100 begrijpelijke alternatieven voor ambtelijk taalgebruik (deel 2!)

By augustus 18, 2020september 19th, 2023No Comments

100 begrijpelijke alternatieven voor ambtelijk taalgebruik (deel 2!)

100 begrijpelijke alternatieven voor ambtelijk taalgebruik (deel 2!)

Leestijd 6 minuten
Geschreven door Kris

Leestijd 4 minuten
Geschreven door Els

We roepen het eigenlijk altijd al: schrijven in spreektaal maakt je tekst niet alleen levendiger, maar ook een stuk beter begrijpelijk. Ook als je zakelijk schrijft. Sterker nog: juíst als je zakelijk schrijft wil je ambtelijk taalgebruik vermijden. Want dan wil je toch graag dat je boodschap duidelijk overkomt, of niet? Vorig jaar gaven we je al 100 alternatieven voor ambtelijke uitdrukkingen en vandaag zijn de wollige werkwoorden aan de beurt! 

Zeker in de ambtelijke en academische wereld kiezen veel mensen toch vaak voor zakelijke schrijftaal. Helemaal niet nodig! Kies in plaats van derhalve voor dus, in plaats van inzake voor over en ofschoon wordt hoewel. Duidelijker, toch? En dat geldt niet alleen voor dit soort verwijswoorden, maar ook voor werkwoorden. Neem een willekeurig zakelijk rapport en werkwoorden als anticiperen, fluctueren en accorderen vliegen je om de oren. Dat kan gemakkelijker! Onderzoek wijst namelijk uit dat een natuurlijke tekst (in spreektaal dus!) een positief effect heeft op je imago. Nóg een voordeel van toegankelijk taalgebruik dus.

Hoe los je dat op? Heel gemakkelijk: bedenk hoe je iets zou zeggen als je het in een gesprek aan iemand uitlegt. Gebruik die woorden ook in je tekst. Geen overdreven moeilijke of ouderwetse woorden dus, en al zeker niet te veel vakjargon. Andersom kan ook: lees eens hardop voor wat je geschreven hebt. Klinkt dat lekker?

Onze Taal bedacht een enorme lijst met alternatieven voor ambtelijk taalgebruik. Wij lichten hier de 100 wolligste werkwoorden voor je uit. En daarbij maken we het heel gemakkelijk voor je, want je vindt meteen een veel beter alternatief dat wél door de spreektaalcontrole komt.

Ambtelijk taalgebruik? Dit zijn betere alternatieven

 1. aanvangen = beginnen, starten
 2. accorderen = instemmen met
 3. achten = vinden, van mening zijn
 4. adhesie betuigen =  instemmen, steunen, laten merken dat je het ermee eens bent
 5. afvloeien = verminderen
 6. anticiperen = verwachten, vooruitlopen op
 7. appelleren = in hoger beroep gaan, protesteren
 8. behagen = in de smaak vallen, prettig vinden
 9. behelzen = gaan over, bevatten, inhouden
 10. behoeven = moeten, hoeven, nodig hebben, nodig zijn, willen
 11. behoren = moeten, horen
 12. bekomen = krijgen
 13. bestendigen = voortzetten, vasthouden
 14. bestrijken = (deze stukken) gaan over, (deze periode) duurt van … tot …
 15. bewerkstelligen = zorgen voor, doen
 16. bezigen = doen, aan iets werken, gebruiken
 17. borgen = vasthouden aan, zorgen dat iets (goeds) blijft bestaan/voortgezet wordt
 18. concipiëren = ontwerpen, schetsen; zwanger worden
 19. constateren = zien, vaststellen
 20. consulteren = advies vragen, hulp zoeken
 21. continueren = doorgaan, volhouden
 22. creëren=  maken
 23. de mening toegedaan zijn = vinden, denken
 24. dienen te = moeten
 25. differentiëren = onderscheiden, verschillen, verschil maken
 26. doen toekomen = toesturen, opsturen, sturen
 27. doorgang vinden = doorgaan, plaatsvinden
 28. effectueren = uitvoeren, doen
 29. elimineren = uitschakelen, verwijderen
 30. expireren = verlopen, vervallen, aflopen, eindigen
 31. expliceren = verklaren, uitleggen, duidelijk maken
 32. faciliteren = ondersteunen, mogelijk maken
 33. fiatteren = goedkeuren, bekrachtigen
 34. fungeren = dienst doen als, optreden als
 35. gekant zijn tegen = tegen iets zijn, bezwaren hebben tegen
 36. genereren = maken, ontwikkelen, ervoor zorgen dat iets er komt
 37. geschieden = gebeuren
 38. gewag maken van = melden, bekendmaken
 39. implementeren = invoeren, uitvoeren, ervoor zorgen dat iets wordt toegepast
 40. impliceren = inhouden, betekenen
 41. in de gelegenheid zijn = kunnen
 42. initiëren = beginnen, in gang zetten
 43. in overweging nemen = nadenken over
 44. integreren = inpassen, aanpassen, bij elkaar brengen
 45. insisteren = aandringen op
 46. in werking stellen = beginnen, starten
 47. inwilligen = toestaan, toestemming geven, toestemming verlenen aan; zich schikken in of naar, toegeven
 48. kennisnemen van = horen, lezen
 49. legitimeren = wettigen, verantwoorden, aantonen dat iets goed is, bewijzen dat iemand echt degene is die hij zegt dat hij is
 50. lering trekken uit = wijzer worden van, iets als een wijze les zien/gebruiken
 51. manifest worden = duidelijk worden
 52. monitoren = bekijken, bestuderen, in de gaten houden
 53. motiveren = redenen geven, uitleggen waarom
 54. nopen (tot) = dwingen (tot), noodzaken (tot), noodzakelijk maken
 55. ontberen = eraan ontbreken, niet hebben
 56. onthouden = niet geven, niet toekennen
 57. ontplooien = ontwikkelen, uitvoeren
 58. opteren voor = kiezen voor, de voorkeur geven aan
 59. participeren = meedoen, deelnemen
 60. pogen = proberen
 61. preluderen op = alvast iets zeggen over iets wat later aan de orde komt
 62. prevaleren = voor laten gaan
 63. prioriteren = iets voorrang geven, je eerst op x richten
 64. ramen = schatten, begroten
 65. realiseren = maken, bouwen, behalen, bereiken
 66. refereren aan = verwijzen naar
 67. reflecteren = ergens op reageren
 68. resulteren in = leiden tot
 69. ruchtbaarheid geven aan = aandacht geven, bekendmaken
 70. seponeren = niet vervolgen, er niets mee doen
 71. stagneren = vertraagd raken, tot stilstand komen
 72. stellen = verklaren, meedelen
 73. tegemoet zien = verwachten, krijgen
 74. ter beschikking hebben = hebben, bezitten
 75. terechtwijzen = iemand op de vingers tikken, iemand zeggen dat hij een fout maakt
 76. ter hand nemen = beginnen
 77. ter hand stellen = geven
 78. (doen) toekomen = sturen
 79. toetsen aan = vergelijken met
 80. tot taak hebben = moeten
 81. trachten = proberen
 82. van mening zijn = vinden
 83. van oordeel zijn = vinden
 84. van plan zijn = willen
 85. van start gaan = beginnen
 86. vergewissen, zich ervan = zekerheid moeten hebben over, zeker moeten weten dat; ervoor zorgen iets zeker te weten, uitzoeken
 87. verkiezen boven = kiezen voor iets anders, iets anders een betere keuze vinden
 88. verwerven = kopen, krijgen
 89. verzuimen = niet doen wat je zou moeten doen, je niet aan de afspraak houden
 90. vigeren = gelden
 91. voorhanden zijn = beschikbaar zijn
 92. voornemens zijn = van plan zijn, willen
 93. voorwaarden scheppen = mogelijk maken
 94. vorderen = eisen
 95. waarborgen = zorgen dat iets blijft bestaan, vasthouden
 96. waarnemen = zien; tijdelijk de functie hebben van
 97. werkzaam zijn = werken
 98. woonachtig zijn = wonen
 99. zich beraden = nadenken over
 100. zorg dragen = ervoor zorgen

Meer schrijftips?

Wil je meer weten over toegankelijk schrijven? Of heb je andere vragen over heldere teksten? Neem direct contact op! Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief met elke week onze liefde voor letters vertaald naar schrijfinspiratie voor jou!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×

Hoi!

Wil je meer weten over Letterdesk, kunnen wij je ergens mee helpen of wil je gewoon eens kennismaken? App ons door hieronder op een van onze collega's te klikken!

× App ons!